Implantlar steril olarak sağlanır ve CE işaretine sahiptir. 93/42/EC’ye göre Sınıf III Tıbbi Cihaz tıbbi cihaz direktifi. Biyouyumluluk testleri (in vitro ve in vivo), biyolojik bozunma testleri, biyolojik yük ve ürünlere stilerite uygulanmıştır.

• İmplantlar, kemiğin geçici olarak sabitlenmesi için kullanılır.

• Anteriorda patellar tendon kemiği ve yumuşak doku greftleri

• Çapraz bağ ve arka çapraz bağ

• Rekonstrüksiyonlar.