• Kortikal plaka, sentetik kompozit malzemelerden (PLGA + β-TCP) oluşur.
  • Kortikal Plak travma ve rekonstrüktif cerrahi operasyonlarda kemik fiksasyonu için kullanılır.
  • Kortikal Plaka biyolojik olarak emilebilir.
  • Cortical Plate, insan ve hayvan kaynaklı doku veya kan türevleri içermez.
  • Kortikal Plaka grefti, MRI veya BT taraması yapılan hastalar için güvenlidir ve biyouyumludur
  • İnsan dokusu ile uyumludur. Cortical Plate’in raf ömrü etilen ile sterilizasyon ile 3 yıldır.
  • Cortical Plate CE işareti taşır ve ISO 13485 Kalitesinde üretilir
  • Sertifikalı tesislerimizde üretilmektedir.