Osteokondüktif ve Osteoindüktif

Yeni kemik oluşumunu destekler.

Yeni kemik oluşumunu sağlayan hücrelere bir çatı görevi görür. Kemikte doğal olarak bulunan minerale benzer yapıdadır.

Silikat katkısı, grefte protein tutumunu arttırarak biyoaktif karakteristik kazandırmaktadır.

Biyobozunur

Optimize edilmiş gözenekli yapısı ve kimyasal bileşimi ile Powerbone, sağlıklı kemiğin sürekli yenilenme döngüsü için uygundur. İyileşme sürecinde β-TCP zamanla emilir ve kemik oluşumunu destekler.

Güvenli, Biyouyumlu ve Steril Powerbone, steril olarak sunulur ve 93/42/AT tıbbi cihaz yönetmenliğine göre Sınıf III Tıbbi Cihaz olarak CE işareti taşır. Ürünlere biyouyumluluk testleri (in vitro ve in vivo), biyobozunum testleri, biyoyük ve sterilite testleri uygulanmıştır.

Radyopak

CT ve X-ray izlenebilirliği mümkündür.